Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Bochenka, Kraków

  • Generalny wykonawca: PW Magropol Sp z o.o.
  • Zleceniodawca: Dobra Forma 2 Sp. z o.o. S.k.
  • Termin realizacji: 15.06.2017 do 31.12.2018
  • Wartość: ok. 34 mln złotych
  • Przedmiot umowy: Budowa dwóch budynków mieszkalnych, instalacji, przeznaczenia, dróg dojazdowych do miejsca realizacji, wykonania infrastruktury, zieleni i zagospodarowania terenu
  • Parametry inwestycji: Powierzchnia użytkowa mieszkań i części usługowej: 11924 m2  kubatura: 69371 m3
  • Liczba mieszkań: 239