Kraków – ulica Bochenka

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym w ramach Osiedla Dobra Forma Etap II. Obiekt składa się z dwóch części C i D o 12 kondygnacjach nadziemnych usytułowanych  na wspólnym garażu.
 • Roboty w Generalnym Wykonawstwie
 • Zleceniodawca: Cracovia Property Sp. z o. o
 • Termin realizacji: 15.06.2017-15.12.2018
 • Wartość inwestycji: 33.370.830,69 pln
 • Parametry inwestycji:
  Powierzchnia użytkowa mieszkań:
  Budynek C: 5396,12m2
  Budynek D: 6264,36m2
  Usługi: 263,75m2

  Kubatura łączna: 69.371,67m3
  Ilość mieszkań i lokali usługowych:
  Budynek C: 114 mieszkań
  Budynek D: 125 mieszkań
  Budynek D: 2 lokale usługowe
 • http://osiedledobraforma.pl/inwestycja/