Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
ul. Partynicka, Wrocław

  • Zleceniodawca: Toscom Development
  • Termin realizacji: 08.07.2015 – 15.08.2016
  • Wartość: 11 100 000 PLN
  • Parametry inwestycji: Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 747,21m²,
    łączna kubatura budynków : 13 762,90 m³
  • Ilość mieszkań: 51 szt
  • Opis: http://toscom.pl/p/partynicka/o-inwesycji