Wrocław – ulica Jerzmanowska

 • Stan surowy otwarty budynku biurowego przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu
 • Inwestor: Chemeko System Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
 • Zleceniodawca: Spec Bau Sp. z o.o.
 • Termin realizacji: 24.04.2017-31.07.2017
 • Wartość inwestycji: 1.345.000pln
 • Parametry inwestycji:
  Powierzchnia użytkowa całkowita: 2178,37 m2
  Kubatura: 10211,22 m3
  Ilość kondygnacji nadziemnych: 3