Odpowiedzialność za treść:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MAGROPOL Spółka z o. o.

ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków

Telefon: 0048 – 12 – 421 47 87
Fax: 0048 – 12 – 427 35 01
biuro@magropol.pl

NIP 677-002-42-29
REGON 350001617
NR KRS 0000194266
Kapitał założycielski: 50 000 zł
Prezes firmy:
 Józef Śliwa

Szczegółowe dane do fakturowania:
Kredyt Bank III O/Kraków
PL
47 1500 1979 1219 7001 9772 0000

Biuro informacyjne

Landrat-Beckmann-Straße 8
61250 Usingen
Niemcy

Telefon: 0049 – 6081 – 96 54 10
Fax: 0049 – 6081 – 96 54 119
info-deutschland@magropol.pl

Prawa autorskie
Wszystkie teksty, dane, zdjęcia, wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy zachowaniu jak największej staranności. Mimo wszystko nie może być udzielona gwarancja bezbłędności i dokładności zawartych na niej informacji. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za szkody, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z odwiedzinami niniejszej strony, o ile nie są one zamierzone lub nie wynikają z poważnego niedbalstwa. Jeżeli na niniejszej stronie istnieją połączenia do innych stron internetowych wykonanych przez osoby trzecie, to Magropol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Zastrzegamy sobie prawo uzupełniania, wycofywania lub zmiany informacji zamieszczonych na tej stronie bez wcześniejszego uprzedzenia.