Chłodnia kominowa KW Boxberg
Nochtener Straße, 02943 Boxberg
Niemcy

  • Zleceniodawca: Heitkamp GmbH
  • Termin realizacji: 05.09.2007 – 23.05.2008
  • Wartość: 587.000,- Euro
  • Zakres robót: roboty zbrojarskie oraz montaż
    i obsługa stalowej konstrukcji samowspinającej szalunków