Chłodnia kominowa KW Lünen
Frydagstraße 40, 44536 Lünen
Niemcy

  • Zleceniodawca: Heitkamp GmbH
  • Termin realizacji: 10.06.2008 – 19.12.2009
  • Wartość: 694.000,- Euro
  • Zakres robót: roboty zbrojarskie oraz montaż
    i obsługa stalowej konstrukcji samowspinającej szalunków