Budowa budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną
ul. Stańczyka, Kraków

  • Generalny wykonawca: Konsorcjum: PW Magropol Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
  • Zleceniodawca: Oaza Bronowice Etap II Sp. z o.o. Sk.
  • Termin realizacji: 01.03.2018 do 31.08.2019
  • Wartość: ok. 20 mln złotych
  • Przedmiot kontraktu: Budowa budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną
  • Parametry inwestycji: Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4482 m2  kubatura: 21285 m3 (bez garażu podziemnego)
  • Ilość mieszkań: 94